logo aspen_partner

Trygghet och bemötande
Vårt arbetssätt kännetecknas av helhetssyn, den enskildes och anhörigas inflytande, integritet, tillgänglighet, hög personalkontinuitet, respekt och bra bemötande. Vi på Aspen strävar till en nära relation och helhetslösningar anpassade efter era behov, vi arbetar utifrån IBIC(Individens Behov I Centrum)
Vi är lyhörda, uppmuntrade, har hälsofrämjande arbetssätt och genuin vilja att vara en självklar partner i din vardag. I samband med att du väljer Aspen Partner AB som utförare av så bokar vi ett hembesök med dig för att gå igenom dina behov och önskemål. Dina behov och önskemål dokumenteras i en genomförandeplan som ligger till grund för våra medarbetares arbete hos dig och säkerställer att allt blir som du önskar.

Kontinuitet
Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap och strävar alltid efter att en begränsad personalgrupp ska hjälpa dig i vardagen.

Kompetens
Vi har lång erfarenhet och stor kompetens med arbete inom äldreomsorgen, samt demensspecialiserad kunskap inom verksamheten. Aspen innehar kollektivavtal, försäkringar, utbildnings- och utvecklingsplan och möjligheter till att växa inom företaget och med detta bibehålla kompetens inom vår organisation. Vi kontrollerar sökande mot brottsregister, kompetensnivå och tar alltid referenser. Vi strävar efter jämställdhet och mångfald och har därför en styrka i form av språkkunskaper och förståelse för olika kulturer.