Datum: maj 9, 2022

Arbetsledare hemtjänst

Vi har en stark tillväxt och har tydliga mål att växa under de närmaste åren och är idag ett 40-tal medarbetare sysselsatta inom hemtjänst, städ och service.

I rollen ingår att lägga personalscheman för en verksamhet 07.00 -22.00 varje dag, samt kund insatsschema, skriva besöksplaner till personal vad som ska göras samt när, ta mot nya kunder, svara i telefon, prata med kunder, ha god kontakt med biståndshandläggare, planera personal på olika scheman, ha bra kontakt med personalen, arbeta i våra olika datasystem se till så att uppdrag stämmer med behovet och omsorgstagens mål.

Kunskaper krävs om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Ansvara för schemaläggning och bemanning på kort - och långsikt, omplanera med kort sikt, ha interna och externa kontakter såsom kontakt med biståndshandläggare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, anhöriga, läkare samt andra myndigheter. Följa upp insatserna.

- Planera insatser enligt Socialtjänstlagen samt hälso och sjukvårdslagen, ansvar för den dagliga planeringen av hemtjänsten.

- Planera och fördela ut uppdrag från kommunens biståndshandläggare och hälso- och sjukvårdsinsatser från hemsjukvården.

- säkerställa dokumentationsskyldigheten enligt socialtjänstlagen

- göra hembesök och regelbundna vårdbesök hos kunder samt vid förändringar

- handleda personal

- ha löpande kontakt med vårdcentraler och biståndshandläggare

- arbetsleda vid gruppmöten och andra möten

- vara en länk gällande kontakter med biståndshandläggare, hemsjukvård, personal, brukare och anhöriga samt mellan medarbetare och chef

- i övrigt ansvara för att arbete sker i enlighet med verksamhetens mål och vara delaktig i arbetet för ständiga förbättringar

- vara redo för inhopp i omsorgsarbetet som kan förekomma 7-22

- svara på frågor som uppstår i verksamheten och vara tillgänglig per telefon samt svara medarbetare

Viktigt att kunden är i fokus och att kringtiden minimeras så långt det går. Du är stresstålig, uthållig och har stor empati och respekt för våra kunder. Du har en helhetssyn med god koordinerings förmåga, inger förtroende och har GOD  närvaro på arbetet

B-körkort är en självklarhet. För mer information om tjänsten kontakta gärna vår Verksamhetschef Arijana Hadzic 0702-989310 eller arijana.hadzic@aspenpartner.se, urval och intervjuer sker löpande.

Kontakt

Nastagatan 22
702 27 Örebro

Mån - Fre 09.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Aspen Partner är det personliga och kompletta alternativet för att underlätta för dig i din vardag. Våra erfarna medarbetare ger dig en innehållsrik och trygg hjälp, oavsett vad det gäller.
Copyright © 2023 Aspen Partner AB
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram