logo aspen_partner

När tiden inte räcker till. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Aspen Partner är det personliga och kompletta alternativet för att underlätta för dig i din vardag. Våra erfarna medarbetare ger dig en innehållsrik och trygg hjälp, oavsett vad det gäller. 

Aspen har idag 40-talet medarbetare och cirka 500 kunder som varje vecka får hjälp av våra trevliga och kompetenta medarbetare. Under våren 2021 är företaget godkänt att utföra hemtjänst/hemvård i Örebro kommun. Vårt mål att vara en betydande serviceaktör i Örebro med omnejd samtidigt som du som kund ska känna dig trygg och ska uppleva bästa möjliga välbefinnande varje dag samt vara nöjd med vårt arbete och dessutom uppleva guldkant i vardagen. 

Aspen har ett kvalitetsledningssystem som är baserat på socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Ledningssystemet är ett stöd för både ledning och medarbetare för att systematiskt och fortlöpande utveckla, fälja upp och kvalitetssäkra verksamheten. Aspen Partner är godkända av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) att utföra hemtjänst. 

Övriga fakta om företaget
- Brukarundersökning från Örebro kommun. 

Kvalitet 
Vi följer Socialstyrelsens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ägare 
Magnator AB och Arijana Hadzic

Styrelse 
Aspen Partner AB - Företagsinformation (allabolag.se) 

Ekonomi 
Aspen Partner AB - Företagsinformation (allabolag.se)

- Ledningen i bolaget består av VD Ossian Alvin och Verksamhetschef Arijana Hadzic
- Sjukfrånvaron var under 2020 cirka 4%. 
- Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna 


För mer information tveka inte att kontakta mig eller mina kolleger! 

Örebro den 3 februari 2021


Ossian Alvin