Om Aspen Partner

Aspen Partner är det personliga och kompletta alternativet för att underlätta för dig i din vardag. Våra erfarna medarbetare ger dig en innehållsrik och trygg hjälp, oavsett vad det gäller.

Låt oss hjälpa dig

Aspen Partner är det personliga och kompletta alternativet för att underlätta för dig i din vardag. Våra erfarna medarbetare ger dig en innehållsrik och trygg hjälp, oavsett vad det gäller.
Aspen har idag 40-talet medarbetare och cirka 500 kunder som varje vecka får hjälp av våra trevliga och kompetenta medarbetare. Under våren 2021 erbjuder är företaget godkända och erbjuder även möjligheten att välja oss som utförare av hemtjänst/hemvård i Örebro kommun.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi på Aspen Partner har lång erfarenhet av bland annat omsorg. Vi kan hjälpa dig med tjänster som:

Omsorg

  • Hemtjänst/Hemvård
  • Seniorservice (RUT-tjänst)

Varför Aspen?

Aspen har ett kvalitetsledningssystem som är baserat på socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Ledningssystemet är ett stöd för både ledning och medarbetare för att systematiskt och fortlöpande utveckla, fälja upp och kvalitetssäkra verksamheten. Aspen Partner är godkända av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) att utföra hemtjänst.

Övriga fakta om företaget

Kvalitet
Vi följer Socialstyrelsens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9
Ägare
Magnator AB och Arijana Hadzic
Brukarundersökning från Örebro Kommun
Brukarundersökning

Varför Aspen?

Kontinuitet
Samma personal som besöker våra kunder
Kollektivavtal
Aspen är anslutna till kollektivavtal och följer arbetsmarknadens regler.
Ansvarsförsäkring
Våra medarbetare är försäkrade under arbetet och till och från arbetet.

Boka in ett möte med oss

Aspen Partner är det personliga och kompletta alternativet för att underlätta för dig i din vardag. 
Våra erfarna medarbetare ger dig en innehållsrik och trygg hjälp, oavsett vad det gäller.
Kontakta oss redan idag!
Kontakt

Nastagatan 22
702 27 Örebro

Mån - Fre 09.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Aspen Partner är det personliga och kompletta alternativet för att underlätta för dig i din vardag. Våra erfarna medarbetare ger dig en innehållsrik och trygg hjälp, oavsett vad det gäller.
Copyright © 2024 Aspen Partner AB
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram