Miljöpolicy

Aspen Partner AB är ett professionellt omsorgsföretag vars miljöpolicy syftar till att så långt möjligt reducera verksamhetens belastning på våra värdefullaste gemensamma tillgångar – naturen och miljön.

Miljöpolicy

Aspen Partner AB är ett professionellt omsorgsföretag vars miljöpolicy syftar till att så långt möjligt reducera verksamhetens belastning på våra värdefullaste gemensamma tillgångar – naturen och miljön.

Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter vid varje tillfälle skall uppfyllas och genom våra miljösatsningar söker vi bidra till en hållbar utveckling för miljön. Vi ser miljöförbättrande åtgärder som en långsiktig investering, och hänsyn till miljön genomsyrar hela verksamheten genom att vi:

  • i våra uppdrag använder städteknik och städmaterial anpassade för olika rumsenheter och dess funktion
  •  värnar om naturresurserna genom källsortering och återanvänder städmaterial när så är möjligt samt minskar användningen av miljöbelastande produkter
  • minskar materialförbrukningen och användningen av miljöbelastande produkter även på vårt kontor, verkar för att bruket av engångsartiklar minimineras och att energiförbrukningen successivt optimeras och minskas
  • med optimerad körplanering för arbetsledning och städteam undviker onödig fordonstrafik
  • beaktar miljö- och hälsopåverkan vid inköp av maskiner och redskap
  • ständigt informerar och utbildar våra medarbetare avseende lagar och bestämmelser i miljöfrågor och gör samtliga medarbetare delaktiga i och ansvariga för att vår miljöpolicy följs
  • verkar för att våra samarbetspartners ska ha en miljöpolicy som överensstämmer med och understödjer vår egen
  • årligen uppdaterar och reviderar företagets miljöpolicy
Kontakt

Nastagatan 22
702 27 Örebro

Mån - Fre 09.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Aspen Partner är det personliga och kompletta alternativet för att underlätta för dig i din vardag. Våra erfarna medarbetare ger dig en innehållsrik och trygg hjälp, oavsett vad det gäller.
Copyright © 2024 Aspen Partner AB
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram